uw situatie

Een whiplash, is meestal het gevolg van een auto ongeluk maar kan echter ook op andere manieren ontstaan, bijvoorbeeld in diverse sporten waar een hevige reactie op het nekgebied ontstaat. Het is meestal een heftige beweging naar voren (soms zijwaarts) waardoor onmiddellijk alle spieren in de verdedigende modus gaan en het gebied spalken. Veel zenuwbanen van levensbelang lopen hierdoor en de consequenties zijn dan ook intens en van velerlei aard. De grootste fout die gemaakt wordt is dat men er aanvankelijk geen aandacht aan schenkt. De klachten verhevigen zich naar mate behandeling langer op zich laat wachten.

Gebleken is dat (zoals bij elke val, ongeluk, kwetsuur, botbreuk van welke aard dan ook) indien men binnen 24 uur of uiterlijk binnen 3 dagen met een BSR behandeling begint, grote schade kan worden voorkomen en soms slechts enkele behandelingen nodig zijn.

Indien men weken, maanden of zelfs jaren later met BSR behandelingen begint wordt het soms een langduriger proces, maar uiteindelijk wel met goed resultaat.

Een jonge vrouw van 29 jaar heeft een jaar eerder een whiplash opgelopen in een auto ongeluk. De algemene klachten zijn: concentratieproblemen, duizeligheid, weinig energie, veel nekklachten en hoofdpijn, maar ook klachten in armen en handen. Het verloop is uiterst langzaam, maar er wordt gestaag vooruitgang geboekt. Na een werkloze periode van maanden is ze sinds twee maanden weer een aantal dagdelen aan het werk. De concentratie problemen zijn verdwenen. Nekklachten komen in lichte mate soms terug, steeds in verhouding tot de drukte van het werk. Het is dus zaak om er nog steeds voorzichtig mee te zijn en de werkdruk maar mondjesmate op te voeren. De behandeling heeft het verloop gehad van de gebruikelijke drie maal daarna nog een paar keer één maal per week, toen een paar keer elke twee weken en vervolgens 1 x in de maand. Daar blijven we nog even mee doorgaan, tot een werkelijk stabiele situatie bereikt is.